Privacy verklaring Almere- Ruitersport
 

Bedrijfsadres is: Trekweg 4, 1338 GA Almere. Nederland
 Op postadres is gelijk aan ons bedrijfsadres. 
 Kamer van Koophandelnummer is: 
32056380

Dagelijkse werking  ( “juridische grond” en “gerechtvaardigd belang”)

Almere-Ruitersport maakt gebruik van particuliere klantgegevens en dient zich daarom te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG).

Almere-Ruitersport gebruikt je gegevens uiteraard niet zo maar. Het heeft een “juridische grond” of een “gerechtvaardigd belang”. Voor het afhandelen van een geplaatste order bewaren we bijvoorbeeld e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer van onze klanten om een geplaatste bestelling door onze transporteur te kunnen laten bezorgen en om aanspraken op retourneren en/of garantie correct te kunnen afhandelen.

Almere-Ruitersport vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Daarom herkent onze webserver je alleen en automatisch als jij je als vaste klant aanmeldt en als zodanig inlogt in de webshop. Bij het aanmaken van een account ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord per email. Ondanks dat jouw account geen fraudegevoelige informatie bevat, adviseren wij je regelmatig jouw wachtwoord aan te passen.

Bij een bezoek aan onze website bewaart Almere-Ruitersport niets van informatie, behalve als men inlogt als vaste klant en/of bestellingen plaatst in de webshop, deelneemt aan onze winspelletjes of "testers gezocht". Wel wordt soms de domeinnaam geregistreerd  van de site die je hebt bezocht en op doorgeklikt vóór je gebruik maakt van de site van Almere-Ruitersport (bijvoorbeeld Beslist.nl of Google Shopping). Ook wordt informatie op onze site betreffende bezochte pagina's bewaard, evenals achtergelaten onderzoeksinformatie, referenties, orderinformatie en dergelijke. Op basis van deze informatie bouwen wij een profiel op,  bijvoorbeeld paardenbezitter, kattenbezitter of melkveehouder. Zo voorkomen we dat een hondenliefhebber alleen maar paardenproducten krijgt aangeboden. De informatie wordt dus alleen intern gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren of te personaliseren, en/of voor het versturen van nieuws- en aanbodsmailingen. Wij vragen verder nooit naar “bijzondere persoonsgegevens” als bijvoorbeeld creditcard gegevens of paspoortnummers.

Afspraken met derden

Informatie wordt niet aan andere organisaties verkocht  voor commerciële doeleinden. Wel vraagt Almere-Ruitersport als verwerkingsverantwoordelijke aan derden (binnen en buiten Europa) haar data te bewerken voor Almere-Ruitersport’s eigen gebruik. Hiertoe zijn conform de wetgeving bewerkings- overeenkomsten opgesteld.

Dit maakt het onder andere mogelijk dat onze website wordt gehost, betalingen worden verwerkt, je pakket wordt bezorgd,  gegevens worden opgeslagen, onze klantenservice je goed kan helpen en bijvoorbeeld de financiële administratie kan worden gevoerd. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt dat zij geen Almere-Ruitersport klantgegevens mogen gebruiken voor eigen (commerciële) doelen. Zij werken in opdracht van Almere-Ruitersport (de verwerkingsverantwoordelijke) en mogen alleen die bewerkingen uitvoeren die met Almere-Ruitersport zijn overeengekomen.

Privacy op internet en cookies

Gebruik van de website van Almere-Ruitersport betekent dat je akkoord dient te gaan met, onder andere, het interne - en cookiebeleid van Almere-Ruitersport. Dit kan door de cookiemelding bij je eerste bezoek op de site te accepteren. Indien je niet akkoord wilt of kunt gaan met dit beleid, kun je onderstaand browserproces doorlopen om cookies te weigeren. Indien je voor deze werkwijze kiest kan Almere-Ruitersport geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van de site en de wijze waarop cookies worden geweerd. Je maakt op dat moment voor eigen rekening en risico gebruik van de site.

Gebruik cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.

Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door jou bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen of productinformatie die voor jou interessant zou kunnen zijn. Ook verbeteren wij zo de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op jouw computer (of mobiel of ander internet aangesloten apparaat) geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een site naar jouw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Daarnaast gebruikt Almere-Ruitersport cookies voor het tonen van gepersonaliseerde aanbiedingen op websites van derden.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Almere-ruitersport.nl.

Weigeren cookies

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Almere-ruitersport heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt op de website. Almere-ruitersport gebruikt hiervoor altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als de gangbare standaarden binnen de IT sector.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van de gegevens die verzameld worden door Almere-Ruitersport, kan per doel van de gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

-          De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig is voor het doel van de verwerking van de gegevens bewaard. Dit is afhankelijk van de duur van de commerciële relatie of bijvoorbeeld de wettelijk vereiste duur (transactiegegevens 7 jaar);

-          De gegevens worden vervolgens gearchiveerd i.v.m. met bijvoorbeeld garantieafhandeling of controle op fraude tot het moment van de van toepassing zijnde verjaringstermijn;

-          Na de verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd dan wel geanonimiseerd (bijv. om beschikbaar te blijven ten behoeve van statistieken).

Rechten

De toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

De toestemming kan ook op elk moment worden ingetrokken, indien de verwerking gebaseerd is op gegeven toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudig verzoek te versturen aan de Data Protection Officer. Veelal kan binnen “mijn account” de gewenste informatie of wijziging zonder tussenkomst van Almere-Ruitersport worden gevonden of worden doorgevoerd. Indien door verlies van gebruikersnaam of wachtwoorden bijstand is gewenst, kan contact worden opgenomen met de klantenservice. In dat geval kan gevraagd worden naar een vorm van identificatie.

Hoe neem je contact op met Almere-Ruitersport inzake privacy?

Hiertoe is een Data Protection Officer aangesteld. Indien u vraag of verzoek heeft kunt u die rechtstreeks  stellen via emailadres: info@almere-ruitersport.nl

Een klacht indienen kan bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) door een claim te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
 Bezuidenhoutseweg 30
 2594 AV  Den Haag

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Overige verklaringen

Almere-ruitersport zal de consumenteninformatie niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het vigerende privacybeleid. In geval van wijzigingen zal Almere-ruitersport opnieuw om toestemming vragen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking